Joke Wielink

Budgetcoaching

Budgetcoaching

Wij gaan samen met Budgetcoaching aan de slag om jouw financiële administratie in beeld en op orde te brengen. Dat geeft jou financiële rust en zekerheid.

Budgetplan opstellen.

Budgetteringshandvaten aanleren.

Advies, tips, begeleiding en coaching.

Joke Wielink Budgetcoaching 4

Wat houdt Budgetcoaching in?

Intakegesprek

We maken kennis met elkaar. Er wordt uitgelegd wat de Budgetcoach voor jou kan betekenen. We bespreken de reden van jouw zorgvraag. We maken een eerste start met een inventarisatie van jouw administratie. Ook stemmen we de wederzijdse verwachtingen over het Budgetcoachen naar elkaar uit. We eindigen met het maken van een vervolgafspraak.

Inzicht in financiële situatie

We brengen jouw inkomsten en uitgaven in beeld. We onderzoeken de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten en/of de uitgaven te beperken. Waar kun je eventueel nog een beroep doen op toeslagen vanuit de overheid? Welke uitgaven kunnen eventueel aangepast worden? Op basis van jouw wensen gaan we kijken wat er mogelijk is en maken we daar afspraken over.

Opstellen Budgetplan

We stellen een Budgetplan op en leren budgetteringshandvatten aan en passen deze toe op het Budgetplan. Een vervolgstap is het Toekomstplan waarin je gaat budgetteren voor de langere termijn. Dit geeft inzicht en financiële rust.

 

Uitvoeren Budgetplan

We krijgen inzicht in het gedrag en leren omgaan met keuzes maken. Wat maakt dat jij bepaalde keuzes maakt en hoe kun je daar verandering in brengen. Hoe past dit binnen het Budgetplan. We kijken continue waar we nog kunnen aanpassen. We evalueren wat er gedaan is en wat wellicht anders kan.

Joke Wielink Budgetcoaching 7

Duur van het traject

 

De Budgetcoaching is voor de duur van een half jaar.

  • In de 1e en 2e maand wekelijks een afspraak.
  • In de 3e en 4e maand tweewekelijks een afspraak.
  • In de 5e en 6e maand driewekelijks een afspraak.
  • We sluiten af met een eindevaluatie.

Indien er langer Budgetcoaching nodig is, dan stemmen we dat samen af.

Verwachte kosten Budgetcoaching

Voor Budgetcoaching staan er gemiddeld 18 tot 24 afspraken op de planning. Een en ander is afhankelijk van de gewenste begeleiding.  Dient er veel tijd te worden besteed aan het op orde brengen van jouw administratie? Of kun je dit, met wat ondersteuning, zelf grotendeels oppakken? Er wordt ook een gedragsverandering gevraagd. Heb je daarbij veel of weinig ondersteuning nodig? Samen kijken we wat je nodig hebt en vervolgens wordt er een maatwerkofferte opgesteld.

Joke Wielink Budgetcoaching 3