Joke Wielink

Re-integratie

Re-integratie

Wij gaan samen aan de slag met jouw re-integratie. We onderzoeken wat jouw mogelijkheden en kansen zijn op de arbeidsmarkt.

Afscheid nemen en bezinning.

Jouw drijfveren en mogelijkheden.

Arbeidsmarkt en solliciteren.

Joke Wielink Re-integratie 4

Wat houdt Re-integratiebegeleiding in?

Afscheid nemen en kijken naar de toekomst

We praten over jouw persoonlijke situatie en het afscheid nemen van jouw collega's en werk. Wat betekent dit voor jou? Welk impact heeft dit op jouw leven? Wat zijn jouw verwachtingen met betrekking tot de begeleiding? We maken duidelijke afspraken over wat we van elkaar verwachten.

Inzicht in toekomstige financiële situatie

Jouw werkgever betaalt jouw salaris twee jaar door. En hoe dan verder? We brengen jouw te verwachten inkomsten en uitgaven in beeld voor als je twee jaar ziek bent. Dit betekent dat je eventueel vroegtijdig kunt anticiperen op je nieuwe financiële situatie. Dat geeft rust.

Jouw drijfveren, mogelijkheden en kansen

Samen gaan we op zoek naar jouw drijfveren,  mogelijkheden en kansen. We maken daarbij gebruik van de Arbeidsdeskundige Rapportage om te toetsen of jouw re-integratie voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Arbeidsmarkt en solliciteren

We onderzoeken samen de arbeidsmarkt en maken een passende sollicitatiebrief en CV aan. Ook oefenen we het sollicitatiegesprek. Vanzelfsprekend onderzoeken we ook wat mogelijk is op de Social Media.

Joke Wielink Re-integratie 8

Duur van het traject

De Re-integratiebegeleiding is voor de duur van negen maanden.

  • In de 1e en 2e maand wekelijks een afspraak.
  • In de 3e en 4e maand tweewekelijks een afspraak.
  • In de 5e en 6e maand driewekelijks een afspraak.
  • In de 7e tot en met 9e maand hebben we maandelijks een afspraak.
  • We sluiten af met een eindevaluatie.

Eventuele vervolgafspraken

Indien er korter of langer Re-integratiebegeleiding nodig is, dan stemmen we dat samen af met jouw werkgever.

Dit betreft minimaal 18 tot 22 afspraken en een eventuele ondersteuning bij een WIA-aanvraag en bezoek aan het UWV. Allemaal conform de Wet verbetering Poortwachter. Ook hier bestaat er de mogelijkheid om je financiën in beeld te brengen. Een en ander is afhankelijk van jouw persoonlijke wensen.

Joke Wielink Re-integratie 3