Joke Wielink

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid gemaakt door Joke Wielink Advies en Coaching. Ondanks deze zorgvuldigheid kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens die ik op mijn website aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Joke Wielink Advies en Coaching is het niet toegestaan tekst en/of fotomateriaal op deze website te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Joke Wielink Advies en Coaching.

Geen garantie op juistheid

Deze website wil je zo goed mogelijk informeren over de diensten van Joke Wielink Advies en Coaching. De website is dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen teksten en gegevens. Mocht de inhoud van de website onvolledig of onjuist zijn dan kan ik daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Prijzen

Ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van prijzen. Herkenbare fouten die daarbij ontstaan als gevolg van typfouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Joke Wielink Advies en Coaching te kunnen claimen of te ontbinden.

Informatie

De informatie op deze site wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht om de informatie te wijzingen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande kennisgeving.